KBCHN-040: GALA Nghệ Thuật Tổ Quốc Nhìn Từ Biển 4/6/2017


Tổ chức tại nhà hát Âu Cơ Hà Nội Chủ Nhật ngày 4/6/2017 sau khi kết thúc Hành Trình Hướng Về Biển Tổ Quốc Thân Yêu để vinh danh các nhà hảo tâm đã làm ấm lòng CCB và gia đình Liệt sĩ.
KBCHN nằm trong đợt thứ nhì nhận ban khen từ ông Nguyễn Hạnh Phúc, chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội và vòng hoa từ bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch MTTQ.

Advertisements

One thought on “KBCHN-040: GALA Nghệ Thuật Tổ Quốc Nhìn Từ Biển 4/6/2017

Add yours

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: