AI LỪA DỐI AI ???


 

Thấy ông ngồi một mình
Bạn đến bên và hỏi
Hôm nay ông buồn thế ?
Ông trả lời hậm hực

Vợ tôi lừa dối tôi
Làm sao mà ông biết ?
Tối kia vợ đi chơi
Cả đêm không về nhà

Tôi hỏi vợ trả lời
Đã ngủ nhà cô Hương
Cô bạn thân thiết nhất
Thế thì sao ông buồn ?

Vì cô ấy nói dối
Ngay cái đêm hôm đó
TÔI NGỦ VỚI CÔ HƯƠNG

29/6/2015, NGUYỄN HẠNH

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: