TẠI SAO ???


Chàng trai đố cô gái

Hãy trả lời tại sao
Cấu tạo của con người
Cũng đều giống như nhau

Mà …
Dưới cằm gọi là râu
Trên đầu gọi là tóc
Nơi hiểm hóc …là lông

Suy nghĩ một lúc lâu
Cô gái liền hỏi lại
Tại sao có nước Áo
Mà không có nước Quần

Vì nếu có nước Quần
Thì không thấy Cuba
Tại sao có nước Áo
Mà vẫn thấy Hai-Ti

17/6/2015, NGUYỄN HẠNH

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: