ĐẦU VÀ MIỆNG


Có một nhà hiền triết

Hỏi đám học trò rằng
Các con biết tại sao
Đàn ông thì khúc triết
Sâu lắng và suy nghĩ

Còn đàn bà thì không
Đã thế còn hay nói
Nói nhiều và nói dai
Đám học trò nghĩ mãi

Không có câu trả lời
Đành Thưa thầy , không biết
Bây giờ nhà hiền triết
Trả lời học trò rằng

Đó là do đàn ông
CÓ NHỮNG HAI CÁI ĐẦU
Còn đàn bà thì lại
CÓ ĐẾN HAI CÁI MIỆNG

15/6/2015, NGUYỄN HẠNH

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: