CỨU TÀU VÀ HÀNH KHÁCH


Chuyến du lịch đường biển

Tàu đang vượt Đại dương
Vị thuyền trưởng đẹp trai
Tỏ tình với cô gái

Cô gái không nhận lời
Thuyền trưởng đã đe doạ
Ông sẽ cho đắm tàu
Nếu như cô từ chối
Làm bạn ông đêm nay

Sáng hôm sau thức dậy
Cô gái rất tự hào
Vì cô đã cứu được
Con tàu và hành khách

15/6/2015, NGUYỄN HẠNH

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: