AI CAO HƠN AI?


Trong giờ học sinh học

Cô giáo hỏi học sinh
Tại sao khi còn nhỏ
Nữ lại cao hơn Nam ?

Cả lớp đang suy nghĩ
Thì Tèo đã , Thưa cô
Bởi vì con trai có
2 quả cân níu lại

Bực mình cô hỏi tiếp
Tại sao khi trưởng thành
Trai lại cao hơn gái ?
Thưa cô … Vẫn là Tèo

Bởi tại vì lúc ấy
2 quả của con gái
Lớn lên và nặng hơn
2 quả của con trai

15/6/2015, NGUYỄN HẠNH

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: