Tổng Biên Tập báo CAND nói gì SBTN, Trúc Hồ, Việt Dzũng và TKTT?


Bấm vào links để đọc bài dạng PDF.

vw_42_CAND_01_small

vw_42_CAND_02_small

vw_43_HuuUoc2_01_small

vw_43_HuuUoc2_02_small

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: