VTV4 và chuyến đi công tác ngoại giao tại Pháp-Mỹ-LHQ


Phóng sự truyền hình của VTV4 tại hải ngoại tường trình những sinh hoạt của Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Pháp – Mỹ và Liên Hiệp Quốc.

Ngày 25/9/2013 tại Pháp

http://vtv4.vn/videodetail/3502

Ngày 26/9/2013 Ký hiệp ước Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện

http://vtv4.vn/videodetail/3501

Ngày 26/9/2013 Sinh hoạt tại Mỹ và Liên Hiệp Quốc

http://vtv4.vn/videodetail/3512

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: