Hình ảnh Biểu Tình chống Chủ tịch Trương Tấn Sang đến Đan Mạch


Biểu Tình chống Chủ tịch Trương Tấn Sang đến Đan Mạch (Denmark), ngày 19 tháng 9 năm 2013 (Thứ Năm).

Thứ bảy – 21/09/2013 16:57 – Đã xem: 776

Chợ chiều Đan Mạch

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hình ảnh cuả Vương Nhi (Photo courtesy of Vương Nhi)
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: