LUBCNQ36 tố cáo Lê Công Tâm là VC nay lại bắt tay với Lê Công Tâm


Advertisements

5 thoughts on “LUBCNQ36 tố cáo Lê Công Tâm là VC nay lại bắt tay với Lê Công Tâm

Add yours

  1. Ô hô, có những kẻ nhổ nước miếng ra rồi liếm! Tẩy chay thì còn vào đây viết còm men làm gì? Ra chỗ khác mà hò hét, tốt nhất mang cờ vàng theo thì người ta sẽ tin tưởng hơn!

    Like

  2. “Tình đầu hay tình cuối, khi một người, một người đã ra đi”. Khi nào Dũng muốn trở lại với web, KBCHN luôn mở rộng vòng tay welcome back. Quay đầu là bờ mà! Bái bai Dung Nguyenkhac.

    Like

  3. NBT.Bạn Dũng Nguyễn khắc.Tình nghĩa là trên hết.Không có ai mới sanh ra là biết nói liền đâu….Hãy nghỉ ngơi cho khoẻ.và hưởng một năm mới ,gặp nhiều may mắn.(NBT nói thật lòng)

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: