Tuyển tập hình ảnh các ca sĩ trước 1975


 1. Duy Khánh

  https://i1.wp.com/img2.imageshack.us/img2/2360/duykhanh3.jpg

  https://i1.wp.com/img3.imageshack.us/img3/6962/duykhanh1.jpg

  http://i1.tinypic.com/s4w77n.jpg

  https://i1.wp.com/i1.tinypic.com/s4w77n.jpg

  https://i2.wp.com/i23.photobucket.com/albums/b365/dadaocs/DK.jpg

  https://kbchaingoai.files.wordpress.com/2011/11/dkfm7.jpg?w=279

  http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/DUY
 KHANH Pre 75 - VOL 1/cd.jpg

  https://i1.wp.com/www.michaelpdo.com/Image/WDK20tuoib.jpg

  https://i0.wp.com/giaocam.saigonline.com/HTML-T/NSTrinhLamNgan/Nhac/MotMaiGiaTuVuKhiNSTrinhLamNganCSDuyKhanh_LV999/Back.jpg

  Hoàng Oanh:

  http://files.myopera.com/diemxuacafe/albums/621130/1Hoàng Oanh..jpg

  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXxLhABvjRR3QWCzXdkxlKHxvtCLT3MxlNWWy7C-ELb-adwT10Vw&t=1

  http://i933.photobucket.com/albums/ad176/redsaigon303/VN war/Musics/HoangOanh4.jpg

  https://i2.wp.com/farm3.static.flickr.com/2082/1915590425_4c885a1464.jpg

  Giao Linh:

  http://img529.imageshack.us/img529/8217/giaolinh.jpg

  https://i0.wp.com/img529.imageshack.us/img529/8217/giaolinh.jpg

  https://i2.wp.com/img169.imageshack.us/img169/1347/giaolinh01.jpg

  https://i2.wp.com/img32.imageshack.us/img32/3057/giaolinh02.jpg

  https://i2.wp.com/img142.imageshack.us/img142/5614/giaolinh03.jpg

  https://i1.wp.com/img32.imageshack.us/img32/6473/giaolinh04.jpg

  https://i2.wp.com/img141.imageshack.us/img141/6473/giaolinh04.jpg

  https://i1.wp.com/i749.photobucket.com/albums/xx133/isthereapicture/giaolinh01.jpg

  https://i1.wp.com/i749.photobucket.com/albums/xx133/isthereapicture/giaolinh02.jpg

  https://i2.wp.com/i749.photobucket.com/albums/xx133/isthereapicture/giaolinh04.jpg

  https://i2.wp.com/i749.photobucket.com/albums/xx133/isthereapicture/giaolinh05.jpg

  https://i1.wp.com/i749.photobucket.com/albums/xx133/isthereapicture/giaolinh1.jpg

  https://i0.wp.com/i749.photobucket.com/albums/xx133/isthereapicture/giaolinh.jpg

  Hương Lan:

  http://img90.imageshack.us/img90/6995/226298huonglan2825t.jpg

  https://i1.wp.com/img90.imageshack.us/img90/6995/226298huonglan2825t.jpg

  https://i2.wp.com/img291.imageshack.us/img291/8499/huonglan01.jpg

  http://img33.imageshack.us/img33/5803/huonglan02.jpg

  https://i0.wp.com/img33.imageshack.us/img33/5803/huonglan02.jpg

  https://i0.wp.com/img22.imageshack.us/img22/6237/huonglan03.jpg

  http://img90.imageshack.us/img90/6334/huonglan04.jpg

  https://i1.wp.com/img90.imageshack.us/img90/6334/huonglan04.jpg

  Thanh Tuyền:

  https://i2.wp.com/img256.imageshack.us/img256/7088/thanh20tuyenpreview.jpg

  https://i2.wp.com/img18.imageshack.us/img18/3195/226298thanhtuyen33aapre.jpg

  https://i1.wp.com/img410.imageshack.us/img410/5149/thanhtuyen.jpg

  https://i2.wp.com/img29.imageshack.us/img29/5670/thanhtuyen02.jpg

  http://img207.imageshack.us/img207/9/thanhtuyen04.jpg

  https://i1.wp.com/img207.imageshack.us/img207/9/thanhtuyen04.jpg

  http://img32.imageshack.us/img32/6229/thanhtuyn01.jpg

  https://i0.wp.com/img32.imageshack.us/img32/6229/thanhtuyn01.jpg

  http://img196.imageshack.us/img196/4325/thanhtuyen03.jpg

  https://i0.wp.com/img196.imageshack.us/img196/4325/thanhtuyen03.jpg

  https://i2.wp.com/img132.imageshack.us/img132/4319/thanhtuyen01c.jpg

  Tam ca sao băng (Thanh Phong-Duy Mỹ-Phương Đại)

  https://i1.wp.com/img44.imageshack.us/img44/3949/bansaobang2.jpg

  https://i1.wp.com/i1194.photobucket.com/albums/aa373/hnpt/BanSaoBang.jpg

  http://img401.imageshack.us/img401/5438/phuongdai.jpg

  https://i1.wp.com/img401.imageshack.us/img401/5438/phuongdai.jpg

  Chế Linh:

  https://i1.wp.com/img297.imageshack.us/img297/6894/chelinh.jpg

  http://img6.imageshack.us/img6/3999/chelinh02.jpg

  https://i0.wp.com/img6.imageshack.us/img6/3999/chelinh02.jpg

  http://img40.imageshack.us/img40/8374/chelinh03.jpg

  https://i1.wp.com/img40.imageshack.us/img40/8374/chelinh03.jpg

  http://img6.imageshack.us/img6/8284/chelinh04.jpg

  https://i0.wp.com/img6.imageshack.us/img6/8284/chelinh04.jpg

  http://img39.imageshack.us/img39/2707/chelinh05.jpg

  https://i1.wp.com/img39.imageshack.us/img39/2707/chelinh05.jpg

  https://i0.wp.com/img35.imageshack.us/img35/3016/chelinhthanhtam1.jpg

  Thái Châu:

  https://i2.wp.com/img269.imageshack.us/img269/7355/thaichau01.jpg

  Khánh Ly:

  https://i0.wp.com/img710.imageshack.us/img710/3872/khanhly01.jpg

  https://i1.wp.com/img265.imageshack.us/img265/8238/khanhly1.jpg

  https://i0.wp.com/img684.imageshack.us/img684/8238/khanhly1.jpg

  https://i1.wp.com/img204.imageshack.us/img204/2082/khanhlytrinhcongson.png

  https://i1.wp.com/img295.imageshack.us/img295/3872/khanhly01.jpg

  https://i1.wp.com/img220.imageshack.us/img220/6279/khanhly02.jpg

  https://i0.wp.com/img35.imageshack.us/img35/3111/khanhly03.jpg

  https://i0.wp.com/img194.imageshack.us/img194/3145/khanhly04.jpg

  https://i0.wp.com/img193.imageshack.us/img193/2955/khanhly05.jpg

  Lệ Thu:

  https://i2.wp.com/img207.imageshack.us/img207/7866/lethu01.jpg

  https://i0.wp.com/img228.imageshack.us/img228/889/lethu04.jpg

  https://i0.wp.com/img220.imageshack.us/img220/5135/lethu05.jpg

  https://i0.wp.com/img228.imageshack.us/img228/6817/lethu1ng2zw5.jpg

  https://i1.wp.com/img220.imageshack.us/img220/163/lethu2xd9gx6.jpg

  https://i0.wp.com/img9.imageshack.us/img9/8163/lethu06.jpg

  https://i0.wp.com/img341.imageshack.us/img341/1998/lethu03.jpg

  PHƯƠNG HỒNG HẠNH 

  https://i0.wp.com/img24.imageshack.us/img24/1396/phuonghonghanh01.jpg

  HÙNG CƯỜNG – Mai Lệ Huyền

  https://i1.wp.com/img210.imageshack.us/img210/1503/hungcuong1.jpg

  https://i2.wp.com/img190.imageshack.us/img190/9504/hungcuong01.jpg

  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCJTrmVfyye9bOm0eC8Hmu02qrtEzBQgKtP7G59id2BIOmp61A&t=1

  http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSElO6g8cH0iMmuiuEk0oLDCOkZ8zH3IalcSDttGx_keaws9HNe3w&t=1

  https://i0.wp.com/i198.photobucket.com/albums/aa197/donhana/tmh/1228.jpg

  https://i1.wp.com/i45.tinypic.com/25g5mw4.jpg

  https://i1.wp.com/img510.imageshack.us/img510/2298/hungcuongmailehuyen01.jpg

  https://i1.wp.com/img195.imageshack.us/img195/1540/hungcuongmailehuyen03.jpg

  https://i0.wp.com/img175.imageshack.us/img175/618/mailehuyen01.jpg

  https://i1.wp.com/img41.imageshack.us/img41/6373/mailehuyen02.jpg

  Phương Dung(thần tượng của G.S)

  https://i0.wp.com/img197.imageshack.us/img197/424/phuongdung4.jpg

  https://i1.wp.com/img515.imageshack.us/img515/5313/phuongdung01.jpg

  https://i0.wp.com/img2.imageshack.us/img2/7254/phuongdung02.jpg

  https://i2.wp.com/img198.imageshack.us/img198/4724/phuongdung2.jpg

  https://i0.wp.com/img261.imageshack.us/img261/7978/phuongdung03.jpg

  MINH HIẾU 

  https://i2.wp.com/img133.imageshack.us/img133/4507/minhhieu01.jpg

  https://i2.wp.com/img2.imageshack.us/img2/9724/minhhieu.jpg

  HÀ THANH 

  https://i0.wp.com/img142.imageshack.us/img142/230/hathanh02.jpg

  https://i1.wp.com/img40.imageshack.us/img40/8864/hathanh3.jpg

  https://i1.wp.com/img142.imageshack.us/img142/8291/hathanh1.jpg

  https://i0.wp.com/img210.imageshack.us/img210/6692/hathanh.jpg

  THANH THÚY 

  https://i0.wp.com/img515.imageshack.us/img515/1541/thanhthuy2.jpg

  https://i1.wp.com/img7.imageshack.us/img7/4821/thanhthuy02.jpg

  https://i1.wp.com/img299.imageshack.us/img299/2527/thanhthuy03.jpg

  https://i0.wp.com/img248.imageshack.us/img248/958/thanhthuy04.jpg

  https://i2.wp.com/img7.imageshack.us/img7/8720/thanhthuy05.jpg

  GIÁNG THU 

  https://i1.wp.com/img180.imageshack.us/img180/7798/giangthu01.jpg

  https://i2.wp.com/img403.imageshack.us/img403/2826/giangthu02.jpg

  https://i0.wp.com/img245.imageshack.us/img245/7674/giangthu.jpg

  PHƯƠNG HỒNG QUẾ

  https://i1.wp.com/img190.imageshack.us/img190/7529/phuonghongque02.jpg

  https://i2.wp.com/img179.imageshack.us/img179/3335/phuonghongque05.jpg

  https://i1.wp.com/img3.imageshack.us/img3/7371/phuonghongque03.jpg

  NGỌC MINH

  https://i1.wp.com/img233.imageshack.us/img233/5556/ngocminh01.jpg

  TRANG MỸ DUNG 

  https://i2.wp.com/img84.imageshack.us/img84/8516/trangmydung04.jpg

  https://i0.wp.com/img242.imageshack.us/img242/1028/trangmydung02.jpg

  https://i1.wp.com/img84.imageshack.us/img84/2320/trangmydung03.jpg

  JULIE QUANG 

  https://i2.wp.com/img84.imageshack.us/img84/2307/juliequang01.jpg

  KIM LOAN 

  https://i1.wp.com/img38.imageshack.us/img38/9154/kimloan03.jpg

  https://i2.wp.com/img84.imageshack.us/img84/7199/kimloan02.jpg

  https://i0.wp.com/img156.imageshack.us/img156/5039/kimloan.jpg

  https://i2.wp.com/img181.imageshack.us/img181/4977/kimloan01.jpg

  https://i1.wp.com/img188.imageshack.us/img188/92/kimloan1.jpg

  Nhật Trường-Trần Thiện Thanh

  https://i1.wp.com/img213.imageshack.us/img213/1547/nhattruong.jpg

  https://i1.wp.com/img509.imageshack.us/img509/8387/nhattruong2.jpg

  https://i1.wp.com/img213.imageshack.us/img213/8725/nhattruong3.jpg

  https://i0.wp.com/img213.imageshack.us/img213/4651/nhattruong4.png

  http://files.myopera.com/diemxuacafe/albums/621130/Ca Sĩ NHẬT TRƯỜNG.jpg

  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRX1E5DOGKRwuZ8MxIlSnxw0DZaDn1t2TH17uRlsOFEzmcvwh1C&t=1

  https://i2.wp.com/files.myopera.com/diemxuacafe/blog/nhattruong-1.jpg

  http://files.myopera.com/diemxuacafe/blog/ca si nhat truong jl.jpg

  Giang Tử 

  https://i1.wp.com/img17.imageshack.us/img17/3163/giangt.jpg

  Phương Hoài Tâm 

  https://i0.wp.com/img163.imageshack.us/img163/6632/phuonghoaitam16tuoi.jpg

  https://i0.wp.com/img31.imageshack.us/img31/8237/thuongvunghoatuyen.jpg

  https://i0.wp.com/img121.imageshack.us/img121/981/tthang1bmp.jpg

  Thanh Lan 

  https://i2.wp.com/img99.imageshack.us/img99/7977/tlan.jpg

  https://i0.wp.com/img682.imageshack.us/img682/8274/thanhlan8.png

  https://i0.wp.com/img3.imageshack.us/img3/740/thanhlan3.jpg

  https://i1.wp.com/img300.imageshack.us/img300/5040/thanhlan1.jpg

  https://i0.wp.com/img99.imageshack.us/img99/563/thanhlan.jpg

  https://i0.wp.com/img683.imageshack.us/img683/1458/thanhlannhattruong.jpg

  Trung Chỉnh 

  https://i1.wp.com/img32.imageshack.us/img32/2687/226299trungchinh913b.jpg

  https://i1.wp.com/music.hatnang.com/files/images/323517_post131155456142bc27.preview.jpg

  Lê Uyên Phương 

  https://i0.wp.com/img41.imageshack.us/img41/3553/leuyenphuong.png

  https://i1.wp.com/img195.imageshack.us/img195/9020/khanhhanamloctruongky1.jpg

  https://i2.wp.com/img109.imageshack.us/img109/6864/khanhhanamloctruongky3.jpg

  https://i0.wp.com/img704.imageshack.us/img704/2523/khanhhanamloctruongky.jpg

  Hùng Cường-Bạch Tuyết

  https://i0.wp.com/img339.imageshack.us/img339/4950/bachtuyethu3.jpg

  http://img266.imageshack.us/img266/5165/bachtuyetgl5.jpg

  https://i2.wp.com/img266.imageshack.us/img266/5165/bachtuyetgl5.jpg

  Minh Phụng

  https://i0.wp.com/img103.imageshack.us/img103/7404/minhphung2df8.jpg

  Thanh Mai

  https://i1.wp.com/img255.imageshack.us/img255/7306/thanhmaifp9.jpg

  http://images.yume.vn/blog/201009/25/1285427793_1 Thanh Mai.jpg

  Trang Mỹ Dung 

  https://i2.wp.com/img341.imageshack.us/img341/4884/trangmydung1.jpg

  https://i2.wp.com/img685.imageshack.us/img685/1310/trangmydung2k.jpg

  Ban Hợp ca Thăng Long
  Thái Thanh – Hoài Bắc – Hoài Trung 

  http://img194.imageshack.us/img194/9620/thaithanhhoaibachoaitru.jpg

  https://i2.wp.com/img194.imageshack.us/img194/9620/thaithanhhoaibachoaitru.jpg

  Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ & Ca Sĩ Thúy Nga

  https://i1.wp.com/img64.imageshack.us/img64/4210/hoangthithocasithuynga.jpg

  Bạch Yến 

  https://i0.wp.com/img200.imageshack.us/img200/589/bachyen.jpg

  https://i2.wp.com/img30.imageshack.us/img30/589/bachyen.jpg

  https://i2.wp.com/img580.imageshack.us/img580/7524/1255583406nv.jpg

  Thái Thanh 

  https://i0.wp.com/img139.imageshack.us/img139/5060/thaithanh1.jpg

  https://i2.wp.com/img709.imageshack.us/img709/5527/thaithanh.jpg

  Thẩm Thuý Hằng

  https://i2.wp.com/files.myopera.com/Doanlu/blog/Thamthuyhang.jpg

  http://cafevannghe.files.wordpress.com/2010/10/6-tham-thuy-hang-1.jpg

  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9B2UQOAPIAzkeuiaoM92VBF1KX9OgCkhuxsLFwKKf3vuj4sC1&t=1

  https://i0.wp.com/www.cailuongvietnam.com/uploads/News/pic/1238346337.nv.gif
  Mộng Tuyền
  http://images.yume.vn/blog/201009/25/1285427712_1 Mong Tuyen.jpg

Advertisements

6 thoughts on “Tuyển tập hình ảnh các ca sĩ trước 1975

Add yours

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: