Nhạc sĩ Lam Phương


Nhạc sĩ Lam Phương (20 tháng 3 năm 1937), tên thật là Lâm Đình Phùng, là một nhạc
sĩ Việt Nam nổi tiếng. Ông sinh ra ở làng Vĩnh Thanh Vân.

http://lyric.tkaraoke.com/1143/Lam_Phuong/2-9.html

Bản nhạc NGÀY TẠM BIỆT là một trong gần 200 bản nhạc được nhiều người ái mộ:

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: