Đây mới là cây nhà lá vườn – Hoa hậu Việt Nam


Thí sinh từ Việt Nam thắng Hoa Hậu ‘Miss Vietnam International’

 image

Thí sinh Phan Thị Mơ từ Việt Nam, sinh viên Cao Đẳng Du Lịch (hệ 3) quê Cai Lậy

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: