Video yếu tim không nên xem. Tàn nhẫn vô nhân đạo


KBCHN: Video tàn nhẫn không nên xem nếu yếu tim. Tuy nhiên nhiên vẫn không bằng nhóm “vệ binh vương quốc Bolsa đang giết người đồng loại” mà không dám đụng lông chân người cộng sản. Chống Cộng bằng miệng để thu hụi chết kiểu mặt trợn Vịt Tàn

 http://www.meatvideo.com/

Advertisements

2 thoughts on “Video yếu tim không nên xem. Tàn nhẫn vô nhân đạo

Add yours

  1. Cám ơn độc giả taolao1,

    Điều bạn nói tôi không nhận vì bản tính tôi không thích cầm nhầm cái gì cuả người khác. Tên bạn đã là tào lao thì tôi xin trả lại tào lao cho bạn.

    Cám ơn bạn Tào Lao đã góp ý tào lao.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: