Thị Nở và Chí Phèo


Advertisements

One thought on “Thị Nở và Chí Phèo

Add yours

  1. Sao giống Nguyễn Ngọc Lập với Bùi Kim Thành quá vậy? Hồi đầu chắc nhà đúc tượng mời hai người này làm mẫu, sao giống y chang à. Hôm biểu tình cũng có hai người mẫu này xuất hiện, bà con thấy hôn!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: