Show Việt Weekly đắt khách vì có khán giả xem biểu tình


Advertisements

2 thoughts on “Show Việt Weekly đắt khách vì có khán giả xem biểu tình

Add yours

  1. Lê Coi Show nêu chưa hết rồi, Bên phản biểu tình còn có một nhân vật đặc biệt đó là ông Peter Katz một người Mỹ, người Mỹ còn biết điều gì đúng sai xảy ra để phản đối sao đám biểu tình không có ai hiểu nhỉ ?

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: