Nghịch cảnh huynh đệ tương tàn


Advertisements

2 thoughts on “Nghịch cảnh huynh đệ tương tàn

Add yours

  1. Ông anh Hứa Trung Quân mặt nhân tự độ lượng đáng để noi theo, trong khi chú em Hứa Quý mặt mày bặm trợn, tay cầm micro luôn miệng đá đảo, hết đá đảo NPH sang VietWeekly rồi đến PhốBolsaTV, nếu hôm biểu tình không có cảnh sát dễ có đổ máu quá, tên này mặt hằm hằm sang tận Bên phản biểu tình như muốn ăn thua đủ. Thiện tai, thiện tai, thật là đau lòng…

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: